CBT, EMDR & Couple Therapy Clinic
CBT, EMDR & Couple Therapy Clinic

Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT)

Bilişsel Davranışçı Terapi (Kognitif Terapi) nedir?

 

Bilişsel Davranışçı Terapi, psikoloji ve psikopatoloji (ruhsal rahatsızlıklar) alanındaki bilimsel bulgulara dayalı olarak geliştirilmiş, bilimsel ilkelerin    psikoterapi alanına uygulanmasıyla ortaya çıkmış çağdaş bir psikoterapidir. Psikoterapi ruhsal rahatsızlık veya sorunları sözel etkileşim yoluyla (görüşmelerle) çözme tekniğine verilen genel addır. Bilişsel Davranışçı terapi ruhsal rahatsızlıkları açıklarken ve nedenlerini araştırırken psikoloji biliminin verilerine dayanır. Bu rahatsızlıkların çözümünde kullandığı sözel ve davranışsal yöntemler de aynı şekilde bu bilimsel ilkelere ve öğrenme kuramlarına dayalıdır. Ortaya konulan bu tedavi yönteminin etkinliği bilimsel olarak sınanmış ve yüzlerce klinik araştırmayla birçok ruhsal rahatsızlıkta etkili olduğu gösterilmiştir.

 

Dayandığı temel itibarıyla diğer psikoterapilerden farklı olan bilişsel terapinin tedavi uygulamaları süreç ve içerik olarak yapılandırılmıştır. Öncelikle kişinin güncel sorunlarına odaklanır, süre olarak daha sınırlı, ve daha çok sorun çözme hedeflidir. Bilişsel Davranışçı terapi sadece başvuranların güncel sorunlarını çözmez aynı zamanda bütün yaşamları süresince sorunlarını çözmekte kullanabilecekleri özel bir takım beceriler de öğretir. Bu beceriler çarpık düşünceleri saptamak, inançlarını değiştirmek, çevreyle yeni ilişkiler kurmak ve davranış değişikliğidir.

 

Bilişsel Davranışçı Terapi çerçevesinde, hayatımızın ilk yıllarındaki deneyimlerimizin dünyayı, kendimizi ve diğer insanları algılayışımızı şekillendirdiği, belirli fikirler ve inançlar oluşturmamıza neden olduğu görülür. Bunlar yararlı ya da zararlı olabilirler. Bazen daha çok yararlı olmayan fikir ve inançlara odaklanmamıza neden olan deneyimler yaşayabiliriz. Böyle olunca, düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız etkilenip, farkında olmadan zorlukları devam ettirebilir.

 

Bilişsel Davranışçı Terapi dünyayı ve deneyimlerimizi nasıl gördüğümüzü değerlendirip, kendinizi daha iyi hissetmeniz ve yaşamınızı iyileştirmeniz için kendinizin ve diğer insanların ne türlü değişiklikler yapması gerekeceğini düşünmenize yardımcı olabilir. CBT sorunları daha küçük parçalara bölüp, daha etkin bir şekilde idare etmemize yardımcı olur. CBT çok farlı alanlarda örneğin, arkadaşlar, aile, okul ve işyeri gibi çok farklı alanlarda yararlı etkiler gösterebilir.

 

Terapi neyi temel alır?

Bilişsel davranışçı kuram, hastalığın sebebini tek bir kaynağa bağlamaz. Çevresel faktörler, kişilik özellikleri, genetik yatkınlık gibi faktörler hastalığın tetiklenmesinde rol oynamakla birlikte, hastalığın sürmesinde özellikle etkili olan, kişinin dünyayı algılayış biçimidir. Herkes hayatı boyunca pek çok olumsuz olay yaşar. Ancak herkes olayları aynı şekilde değerlendirmez ve olaylara aynı duygusal tepkileri vermez. Olayları değerlendiriş ve anlamlandırış biçimleri yani düşünceler, kişinin o olaya karşı verdiği duygusal ve davranışsal tepkiyi etkiler. Örneğin; işinden çıkarılmış bir kişi “asla hiç bir işte başarılı olamayacağım. Artık her şey bitti.” şeklinde olayı yorumlarken bir diğeri “ işten çıkarılmak çok can sıkıcı ancak bununla baş edebilirim ve yeni bir iş bulup kendimi o işte kanıtlayabilirim.” diye düşünebilir. Yani kişinin duygularını, olayın ne olduğu değil, olayla ilgili kişinin ne kanıya vardığı belirler. Bu durumda ilk örnekteki kişi kendini mutsuz, çaresiz ya da öfkeli hissederken diğer kişi olumsuz duygular yaşasa bile bunların üstesinden çabucak gelip hayatına devam edebilir.

 

Bilişsel davranışçı terapi temelde, kişinin hayatını olumsuz etkileyen ve artık alışkanlık haline gelmiş olan bu olumsuz düşünme biçimlerini değiştirerek, yerine daha gerçekçi ve kişiye kendini geliştirme fırsatı sağlayan yeni düşünceler kazandırmayı amaçlar. Aynı zamanda hastaya, sorunları çözmede kendisine yardımcı olmayan hatta hayatını çoğu zaman bir kısır döngüye çeviren işlevsiz davranışlarını keşfetmesi ve bunlar yerine sorun çözmede daha etkili olacak davranışlar geliştirmesi hedeflenir.

   

Hangi konularla ilgili yardımcı olabiliriz?

Bu terapi türünün etkililiğini gösteren bilimsel veriler mevcuttur. Bu veriler bilişsel davranışçı terapinin aşağıda sayılan sık görülen psikiyatrik bozuklukların tedavisinde etkili olduğunu göstermiş ve bilişsel davranışçı terapi bu bozuklukların tedavisini konu alan pek çok kılavuzda etkili bir tedavi yöntemi olarak yer almıştır:

 

 • Depresyon
 • Anksiyete (endişe) bozuklukları   
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Panik Atak
 • Hipokondriyazis
 • Çocukluk Travmaları
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Yaygın anksiyete bozukluğu
 • Yeme bozuklukları
 • Sosyal fobi
 • Özgül fobiler
 • Yeme bozuklukları
 • Özgüven sorunları
 • Öfke kontrolü
 • Uyku bozuklukları

Bireysel terapi yanında ayrıca İngilizce ve Türkçe Grup Workshop hizmetleri sunuyoruz:

 • Bilişsel Davranışçı terapiyle kendi kendine yardım

 • Depresyonla başedebilme

 • Stresle ve endişeyle başedebilme

 • Panik ve fobilerle başedebilme

Tipik bir terapi görüşmesinde ne olur?

Tipik bir terapi görüşmesinde, zorluklarınızı düşünmek konusunda terapistinizle birlikte faklı yöntemler kullanırsınız. Bu konuşmayı, çizim yapmayı, yazmayı ya da rol yapmayı içerebilir. Her bir görüşme genellikle benzer bir şekilde olur.

Bunlar aşağıdaki şekillerde olabilir:

• Terapi için bir gündemde anlaşmak.

• Daha önceki terapide yapılanların gözden geçirilmesi, ve

aralarda pratik yapabildiniz mi ya da ev ödevlerinizi

tamamlayabildiniz mi.

• Farklı düşünme yöntemlerinin incelenmesi ve bunun sizin hislerinizi nasıl

 etkilediğine bakılması

• Bu yeni fikirleri ne şekilde pratiğe geçireceğinizi düşünmek, ve

bunların tahlillerini yapmaya başlamak.

• Terapi görüşmelerinin sonunda neler yaptığınıza bakarsınız, ve

fikirleri tahlil etme tasarısı yapmak için fırsat bulursunuz.

• Eğer uygunsa, ailenizde ya da dayanışma içinde olduğunuz

çevrenizde size yardımcı olabilecek birinin olup olmadığını

düşünmeye.

• Tedavinizin sonunda, ileride ortaya çıkabilecek zorluk çekmenize

neden olabilecek durumları idare edebilmeniz, ve zorluklarınızın

tekrar gündeme gelme olasılıklarını azaltmak için size destek

sağlanır.

 

Terapi ne kadar sürer?

Pratik bir takım zorunlu durumlar bir yana bırakıldığında (belli bir süreyle terapiye gelebilme imkanı gibi) terapinin ne kadar süreceği terapistle danışan tarafından birlikte verilir. Genellikle 2-3 seanstan sonra ilk seanslarda ortaya konulan amaçlara ne kadar sürede ulaşılabileceği konusunda terapistin kabaca bir fikri olur. Bazı danışanlar için 6-10 görüşme gibi çok kısa bir süre yeterli olabilir. Daha uzun süreli sorunları olan kimi danışanlar aylarca hatta bir yılı geçen bir süre boyunca terapide kalmayı seçebilirler. Danışanla başlangıçta, çok ağır bir kriz durumu söz konusu değilse haftada bir kez görüşülür. Kişi kendini daha iyi hissetmeye başlar başlamaz seansların aralığı açılmaya başlar önce 15 günde bir daha sonra üç haftada bire doğru görüşmeler kademeli olarak seyrekleştirilir. Bu henüz terapide iken öğrenilen becerilerin gündelik hayat içinde uygulanarak denenmesi şansını verir. Terapi sona erdikten 3, 6 ve 12 ay sonra birer güçlendirme seansı yapılır.

Locations

 

Main Clinic  

131-133 Roman Road, Mountnessing

Brentwood

Essex

CM15 0UD

 

Liverpool Street

Longcroft House

Victoria Avenue

London EC2M 4NS 

 

Email: info@mindandmood.co.uk

 

Phone:

+44(0)1277 424 911

 

Use our contact form

 

We also offer CBT Psychotherapy in Turkish and Danish

Türkçe bilgi için tıklayınız
Tryk her for at læse mere om Kognitiv adfærdsterapi (CBT)

FAQ

We have put together the most frequently asked questions about our counselling approach for you. Check out our FAQs.

​Do you have Health Insurance? We are registered health providers to the major leading Insurance Companies.​